Organisationer och föreningar i Svenljunga

Åter till startsidan
Om Svenljunga.org
Övrigt


Syfte:


Målet med denna sida är att Svenljunga kommuns alla olika föreningar och organisationer skall få chansen att samlas under "ett tak".
Intresserad? Kontakta då Svenljunga Kommuns informationsansvarige Mircea Nitescu


Innehåll:


Ni får plats för Er websida där adressen blir på formatet http://www.svenljunga.org/förening

Ni får en emailadress på formatet förening@svenljunga.org

Ni kommer åt Internet, mailen, websidan via ett ppp-konto som ingår.

Websidan får Ni skapa, lägga upp och administrera själva. DTS hjälper till mot löpande timdebitering.

Det skall tydligt framgå vem som är ansvarig för föreningens sidor och till denna person skall det anges information så att man kan nå honom/henne. Föreningen skriver ett avtal med DTS om att man förbinder sig att inte publicera olaglig eller oetisk information och att det man lägger upp rör föreningens verksamhet.

DTS tar, för att täcka sina kostnader, ut en administrativ avgift på 1000 kr + moms per år.


Villkor:


För att få lägga upp sin sida på Svenljunga.org krävs att man är en ideell förening i Svenljunga kommun.